Forums » Vechiul Testament

Testamentul lui Isus Hristos,Domnul slavei.

 • Studiile arată că o femeie abea la al 6-lea selfie pare a fi cât...  more
 • Sa mergem pe munte unde Isus a luat trei ucenici,Petru,Iacov si ...  more
 • Într-o zi un băiat văzându-și vecinul că este plin de succes, de...  more
 • Unul din cei mai creativi și îndrăgiți scriitori, Mark Twain, mu...  more
 • ”O fetiţă de 5 anişori şi-a întrebat fratele mai mare: « ce e &q...  more
 • Unul din cel mai iritant fapt este să primești un cadou și să nu...  more
 • CĂȚELUȘI DE VÂNZARE

  Un proprietar de magazin a atârnat într-o z...  more
 • Marea de foc din Australia este de-a dreptul cutremurătoare și n...  more
 • Alexandru Nazarie
  9 minute ·
  Multe mesaje, multe urări, multe g...  more
 • Unii oameni pun la îndoială existența lui Moș Crăciun, alții pun...  more
 • Nu am reușit să cunosc până acum un om care să fie supărat că ve...  more
 • De-a lungul istoriei au avut loc tot felul de întâmplări cu parf...  more
 • „Chiar și un ceas care nu merge arată ora exactă de două ori pe ...  more
 • "Și totuși…!
  Încerci în fiecare zi să faci totul mai bine, ...  more
 • "Și totuși…!
  Încerci în fiecare zi să faci totul mai bine, ...  more
 • "Și totuși…!
  Încerci în fiecare zi să faci totul mai bine, ...  more
 • Astăzi este vestita zi de așa zise reduceri, mii de produse scum...  more
 • România este conform unei declarații date de domnul Iliescu, un ...  more
 • Te vei lovi de oamenii nepotriviţi. Te vei strădui să fie bine ş...  more
 • Orice bărbat care are un ţel şi un scop în viaţă, are nevoie de ...  more
  • 1 posts
  November 11, 2014 11:59 AM EET

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nu este decât un singur testament care se are în vederea în urma morții celui ce l-a făgăduit,oamenii dela sine însuși au numit Sfânta scriptură vechiul testament și noul testament.Nu sânt două testamente a fost vechiul Legământ și este noul Legământ aceste două legăminte formează testamentul lui Isus Hristos,Domnul slavei.Sfânta scriptură este formată din;vechiul Legământ și noul Legământ Testamentul lui Isus Hristos,Binlia.Sub vechiul Legământ poporul lui EU SÂNT CEL CE SÂNT IEHOVA numit de oameni Dumnezeu a slujit și s-a închinat Lui după legea preoției leviților,sub legea jertfelor și cu ritualuri ceremoniale,în noul Legământ credincioșii creștini,ucenicii creștini ai lui Isus Hristos fiii lui Iehova,Dumnezeu trăiesc viața de credință în neprihănire,se închină și slujesc lui Iehova,Dumnezeu prin jertfa supremă de pe lemnul crucii din dealul Golgota și în numele lui Isus Hrsios Domnul slavei sub legea duhului de viață în Hristos și după legea preoției după rănduiala lui Melhiședec îndemnați și cpălăuziți de Duhul Sfânt pe care-l au ca pecetea neprihănirii. Credincioșii creștini ucenicii creștini ai lui Isus Hristos și fiii lui Iehova numit de oameni Dumnezeu nu mai trăiesc sub legea preoției leviților,sub legea jertfelor ci sub legea Duhului de viață în Hristos și acesta este darul,harul Celui Prea Înalt.Rom.8.1,2

  Jertfa supremă de pe lemnul crucii din dealul golgota a abolit și a desfiinșat;Legea preoției leviților,legea jertfelor,proorociile și pe prooroci și lea înlocuit cu:

  1.Legea preoției leviților; cu Legea preoțieimdupă rănduiala lui Melhiședec.

  .2.Legea jertfelor cu; llegea Duhului de viaâă în Hristos,Domnul slavei.

  3.Proorocii și proorociile cu; proorociilre scrise în Sfânta Scriptură a vechiului și noului Legâmînt,Testamentul lui Isus Hristos,Bibliascrise de câtre proorocii aleși de Iehova,numit de oameni Dumnezeu aleși din pămtecele mamei lor și cărora le-a descoperit tainele ținute ascunse din veșnicii ,

  Jertfa lui Isus a ridicat,a ispășit păcatul lumii Adamic,a desființat legea preoției leviților,legea jerfelor și pe prooroci și proorociile ce le practică unii oameni,și prin jertfa lui Isus a venit darul,harul lui Iehova,Dumnezeu care a fost arătat la toți oamenii care vin la; credință,pocâință și la iertarea păcatelor,păcatul lumii adamic și păcatul omului infăptuit și numai cei ce vin la ;credință,pocâință,iertarea păcatelor primesc botezul în moartea și învierea lui Isus Hristos,astfel se nasc din nou din apă și din Duh Sfânt,primesc un Duh de ănfiere devin făptură nouă în Hristos și fiii lui Iehova numit de oameni Dumnezeu,fiii și moștenitorii făgăduințelor Lui și promisiunilor lui Isus Hristos,Domnul slavei,toți ca aceștia vor avea parte de intâia înviere sau de răpire și transformare din trup muritor și supus putrezirii în trup de slavă ne muritor ți ne supus putrezirii ca trupul lui Hristos,omnul în care S-a născut singurul din EU SÂNT CEL CE SÂNT  ănainte de creare,în care a înviat adică a revenit din nou la slava de Hristos,Dumnezeu binecuvântat,în care S-a înălțat ja cerul cerurilro și în care va veni a doua oara nu ca răscumpărător pe nume de Isus ci ca Mântuitor Hristos,Domnul,și toți cei în trup de slavă ca trupul lui Hristos,Domnul slavei vor fi făcuți copii lui Iehova,Dumnezeu vor întra în Împărăția păcii de o mie de ani a lui Hristos,Domnul pe pământul cel nou și desăvărșit de El,unde vor fi cu Hristos,Domnul o mie de ani apoi nu mai vin la judecata cea mare ci vor trece direct în Împărăția lui Iehova ce-L viu și adevărat,Hristosului Sâu și sfinților Lui ternitatea,veșnicie unde va fi ;cum ochiul omului nu a  văzut,urechea omului nu a auzit și cum la inima omului nu s-a suit.!Cor.2.9

  Toate acestea numai și numai prin jertfa supremă și în Numele lui Isus Hristos,Domnul slavei.Cu toată sinceritatea și cu dragostea din  EU SÂNT CEL CE SȚNT IEHOVA numit de oameni Dumnezeu scrie al vostru frate în Hristos,Domnul...fost Jimmy Rockford acuma Mihai Cubarici.Aliluia,osana,Amin

  1.Aliluia înseamnă-Lăudați pe Iehova,Lăudat să fie Iehova.

  2.Osana înseamnă-Izbăvește,dăne pacea,mântuiește Te rugăm Doamne.

  3.Amin înseamnă-Așa este și așa să fie Iehova,Dumnezeu. 

   

   

   

 • November 11, 2014 12:06 PM EET

  hai sa evanghelizam cuvintele