Forums » Maxime si cugetari crestine

Minte, caracter, personalitate

 • Azi m-am gândit să vă scriu voua, oameni care ați simțit cât de ...  more
 • Lipește-ți viața de Scriptură
  autor: Nichifor Nicu
  25/03/2020. o...  more
 • 3 Adevăruri încurajatoare de amintit când lucrurile se precipită...  more
 • -
 • Robia amvonului
  autor: Nichifor Nicu

  Avem frați ce nu renunță l...  more
 • Poți fugi dar nu te poți ascunde
  autor: Nichifor Nicu
  28/02/2020...  more
 • Studiile arată că o femeie abea la al 6-lea selfie pare a fi cât...  more
 • Sa mergem pe munte unde Isus a luat trei ucenici,Petru,Iacov si ...  more
 • Într-o zi un băiat văzându-și vecinul că este plin de succes, de...  more
 • Unul din cei mai creativi și îndrăgiți scriitori, Mark Twain, mu...  more
 • ”O fetiţă de 5 anişori şi-a întrebat fratele mai mare: « ce e &q...  more
 • Unul din cel mai iritant fapt este să primești un cadou și să nu...  more
 • CĂȚELUȘI DE VÂNZARE

  Un proprietar de magazin a atârnat într-o z...  more
 • Marea de foc din Australia este de-a dreptul cutremurătoare și n...  more
 • Alexandru Nazarie
  9 minute ·
  Multe mesaje, multe urări, multe g...  more
 • Unii oameni pun la îndoială existența lui Moș Crăciun, alții pun...  more
 • Nu am reușit să cunosc până acum un om care să fie supărat că ve...  more
 • De-a lungul istoriei au avut loc tot felul de întâmplări cu parf...  more
 • „Chiar și un ceas care nu merge arată ora exactă de două ori pe ...  more
 • "Și totuși…!
  Încerci în fiecare zi să faci totul mai bine, ...  more
  • 4 posts
  February 18, 2019 12:02 PM EET
  Când aducem cererile noastre înaintea tronului harului, să nu uităm să le însoțim cu cuvinte de mulțumire. “Cine aduce mulțumiri, ca jertfă, acela Mă proslăvește”. (Psalmii 50, 23.) Atâta timp cât trăiește Mântuitorul nostru, noi avem un motiv pentru care să înălțăm laude și mulțumiri neîncetate. — The Review and Herald, 1 noiembrie, 1881. (Selected Messages 2:268, 269.) 2MCP 460.1
  Încetați să vă lăsați pradă

  Iubirea Lui ne eliberează de vinovăție — Iubirea pe care Hristos o transmite în întreaga noastră ființă constituie o putere de viață. Fiecare parte vitală a organismului — creierul, inima, nervii — este atinsă de mâna vindecătoare. Prin iubire, energiile cele mai înalte ale ființei sunt trezite la viață. Ea eliberează sufletul de vinovăția, de întristarea, de teama și de îngrijorarea care devastează puterile vieții. Această iubire aduce pacea, seninătatea și mulțumirea. Ea inspiră sufletului o bucurie pe care nimic din ceea ce este pământesc nu o poate nimici — bucuria în Duhul Sfânt — o bucurie dătătoare de sănătate și viață. — The Ministry of Healing, 115 (1905). 2MCP 452.1

  Ce să facem cu supărarea — Te simți cumva copleșit de supărare astăzi? Îndreaptă-ți privirea către Soarele neprihănirii. Nu încerca să învingi toate dificultățile, ci întoarce-ți fața spre lumina ce izvorăște din tronul lui Dumnezeu. Ce vei vedea acolo? Curcubeul legământului; făgăduința adevărată venită din partea lui Dumnezeu. Sub el, se află tronul harului, și oricine dorește să se bucure de bogățiile harului care a fost pregătit și să-și însușească meritele vieții și ale morții Domnului Hristos primește, în virtutea simbolului reprezentat de curcubeul legământului, asigurarea binecuvântată a acceptării de către Tatăl. O asigurare la fel de temeinică, precum este însuși tronul lui Dumnezeu. 2MCP 462.1
  Credința este tot ceea ce ai nevoie. Nu lăsa credința să ți se clatine. Luptă lupta cea bună a credinței și nădăjduiește în viața cea veșnică. Lupta va fi aspră, dar luptă cu orice preț, deoarece, în Hristos Isus, făgăduințele lui Dumnezeu sunt Da și Amin. Așează-ți mâna în mâna lui Hristos. Chiar dacă sunt dificultăți de întâmpinat, îngerii care excelează în putere vor conlucra cu poporul lui Dumnezeu. Privește spre Sion și pornește pe drumul care duce către sfânta cetate. Fiecare biruitor este așteptat acolo, pentru a primi o coroană a slavei și o haină împletită în războaiele de țesut ale cerului. Chiar dacă Satana ți-ar întuneca drumul, de la un capăt la altul, și chiar dacă ar încerca să ascundă dinaintea ochilor tăi scara tainică ce unește pământul cu tronul lui Dumnezeu, pe care coboară și urcă îngerii care sunt duhuri slujitoare ale celor ce vor fi moștenitorii mântuirii, croiește-ți drumul spre cer și, pas cu pas, înaintează până la tronul Celui Infinit. — Manuscript 66, 1895. 2MCP 462.2
  Cei ce ne simpatizează nu ne sunt întotdeauna prieteni — Dacă cei apropiați sunt din categoria oamenilor care nu încearcă să-ți abată gândurile și conversația spre lucruri mai bune, ci îți încurajează impresiile greșite, ca și când acestea ar fi adevărate, este mai bine să nu beneficiezi de compania unor asemenea prieteni. Domnul dorește să fii voios. 2MCP 463.1
  Este adevărat că ai ajuns să participi la înmormântarea prietenilor tăi dragi; și eu am trecut prin aceeași situație, dar nu am îndrăznit să întreb: “De ce mă treci, Doamne, printr-o asemenea suferință? De ce am fost atât de des întristată?” Răspunsul Domnului îmi este oferit deja în aceste cuvinte: “Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea”. (Ioan 13, 7.) 2MCP 463.2
  Planurile lui Dumnezeu sunt adesea învăluite în mister; ele sunt de neînțeles pentru mintea noastră limitată; dar Acela care cunoaște sfârșitul încă de la început știe mai bine decât noi. Ceea ce trebuie să împlinim noi este să ne eliberăm de spiritul lumesc, să ne desăvârșim caracterul creștin, ca să putem fi îmbrăcați în haina neprihănirii lui Hristos. — Letter 1, 1883. 2MCP 463.3
  Lucrarea pentru alții atenuează întristarea — Apostolul a pierdut din vedere suferințele pe care tocmai urma să le îndure, preocupându-se de cei pe care avea să-i lase să înfrunte singuri prejudecata, ura și persecuția. El se străduia să-i întărească și să-i încurajeze pe cei câțiva creștini care l-au însoțit până la locul de execuție, repetându-le făgăduințele adresate celor prigoniți pentru cauza neprihănirii și asigurându-i că nici unul dintre cuvintele Domnului cu privire la credincioșii Săi copii încercați nu vor rămâne neîmplinite. 2MCP 463.4
  Chiar dacă se va întâmpla să treacă, pentru puțină vreme, prin greutăți și diferite ispite, chiar dacă vor fi lipsiți de compasiunea oamenilor, ei vor putea primi curaj, gândindu-se la asigurarea loialității lui Dumnezeu și spunând: “Știu în Cine am crezut, și sunt încredințat că El este în stare să păstreze ceea ce I-am încredințat”. Noaptea încercărilor și a suferinței se va sfârși curând, iar atunci vor răsări zorile fericite ale zilei păcii depline. — The Review and Herald, 4 ianuarie, 1912. 2MCP 463.5

  Cei mai buni mângâietori — Aceia care au trecut prin cele mai mari necazuri sunt adesea cei care oferă cea mai mare mângâiere altora, purtând cu ei strălucirea, oriunde se află. Asemenea oameni au fost sensibilizați prin suferințele lor. Când au fost asaltați de necazuri, ei nu și-au pierdut încrederea în Dumnezeu, ci s-au legat și mai mult de iubirea Sa ocrotitoare. Aceste persoane sunt niște mărturii vii ale purtării duioase de grijă a lui Dumnezeu, care face ca întunericul să strălucească asemenea luminii și ne încearcă pentru binele nostru. Domnul Hristos este Lumina lumii; în El nu există întuneric. Ce prețioasă lumină! Să trăim în această lumină! Să spunem adio tristeții și resentimentelor! “Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” — The Health Reformer, 1 octombrie, 1877. (Selected Messages 2:274.) 2MCP 464.1
  Un antidot pentru întristare — Dumnezeu a pregătit un balsam alinător pentru fiecare rană. Există un balsam în Galaad, există un medic acolo. Nu ați dori să studiați Scripturile, așa cum nu le-ați mai studiat niciodată până acum? Căutați pe Domnul, ca să primiți de la El înțelepciune pentru orice situație de criză. Implorați-l să vă descopere calea prin care să ieșiți din orice necaz și modul în care să aplicați, pentru situația voastră, făgăduințele vindecătoare ce au fost scrise în Cuvântul Lui. 2MCP 464.2
  În acest fel, vrăjmașul nu va mai găsi nici o cale de a vă conduce la necredință și lamentare, ci veți avea în schimb speranța și curajul în Domnul. Duhul Sfânt vă va dărui un discernământ clar, ca să înțelegeți și să vă însușiți orice binecuvântare care să lucreze asemenea unui antidot al întristării, asemenea unei atingeri vindecătoare pentru orice picătură de amărăciune pe care trebuie să o sorbiți. Fiecare picătură de amărăciune va fi amestecată cu dragostea lui Isus, iar în locul nemulțumirii și lamentării, veți înțelege că harul și iubirea lui Isus sunt în așa fel amestecate cu întristarea, încât aceasta se va transforma într-o bucurie sfântă și liniștită. — Letter 65a, 1894. (Selected Messages 2:273, 274). 2MCP 464.3
  Despărțirea de Dumnezeu produce groază în suflet — Ceea ce a făcut ca suferințele lui Hristos să fie atât de intense a fost groaza despărțirii de favoarea Tatălui Său. 2MCP 464.4
  Pe măsură ce agonia Îi cuprindea sufletul, “sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ”. (Luca 22, 44.) Groaza teribilă pe care o îndura, datorită gândului că Dumnezeu Îl părăsise în acel ceas al neputinței, descrie groaza pe care o va îndura păcătosul, când își va da seama, prea târziu, că Duhul lui Dumnezeu S-a retras de la el. — Manuscript 134, 1905. 2MCP 465.1
  Vom înțelege atunci când ne vom plimba în paradis — Pământul are o istorie pe care omul nu o va înțelege decât atunci când se va plimba în paradisul lui Dumnezeu, însoțit de Răscumpărătorul lui. “Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor” (Apocalipsa 7, 17). — Manuscript 28, 1898. 2MCP 465.2

  Capitolul 41 - Dieta şi mintea Creierul trebuie să fie sănătos - Creierul este organul prin intermediul căruia mintea funcţionează şi conduce întregul organism. Pentru a avea un organism sănătos, avem nevoie de un creier sănătos. Dar, pentru a avea un creier sănătos, este necesar un sânge curat. Dacă sângele este menţinut curat, prin obiceiuri alimentare corecte, creierul va fi hrănit în mod corespunzător. - Special Testimonies, Seria B 15:18, 13 aprilie, 1900. (Counsels on Health, 586, 587.) 2MCP 385.1 Creierul primeşte viaţă şi putere - Organismul uman este un mecanism complex, care funcţionează într - un mod uimitor, dar aceasta nu înseamnă că nu poate suferi daune, din cauza unei întreţineri greşite.... Transformarea hranei în sânge constituie un proces minunat, de aceea toţi oamenii trebuie să fie deosebit de atenţi cu privire la acest aspect.... 2MCP 385.2 Pentru a - şi îndeplini rolul în buna funcţionare a trupului, fiecare organ are nevoie de elementele nutritive specifice. Marele Maestru lucrează în fiecare moment pentru a asigura viaţa şi puterea necesare fiecărui ţesut, de la creier şi până la degetele mâinilor şi picioarelor. - Letter 17, 1895. 2MCP 385.3​​​​​​​  Supraaglomerarea stomacului slăbeşte mintea - Fiţi prevăzători cu privire la consumul exagerat de alimente, chiar şi atunci când este vorba de alimente sănătoase. Natura nu poate folosi mai multă hrană decât este necesară susţinerii şi refacerii diferitelor organe ale trupului, iar excesul nu face decât să împovăreze organismul. De multe ori, s - a crezut că studenţii au ajuns în stare de surmenaj datorită studiului peste măsură, în timp ce adevărata cauză era supraalimentarea. Dacă legilor sănătăţii li se acordă atenţia cuvenită, pericolul suprasolicitării intelectuale este foarte mic, dar, în multe situaţii, aşa - zisa cădere psihică nu este altceva decât o supraaglomerare a stomacului, care oboseşte organismul şi slăbeşte mintea. - Education, 205 (1903). 2MCP 388.2  Imprudenţa în alimentaţie descalifică pentru o sfătuire înţeleaptă - Zahărul nu este benefic pentru stomac. El produce fermentaţie, iar aceasta întunecă mintea şi generează stări de indispoziţie sufletească. De asemenea, s - a dovedit că, pentru sănătatea organismului, este mai bine să mâncăm două mese pe zi în loc de trei. [Vezi în Dietă şi hrană. "Numărul meselor", Patriarchs and Prophets, 173 - 178.] 2MCP 391.3  Cafeaua afectează capacităţile morale şi intelectuale - Cafeaua este o plăcere dăunătoare. Ea exercită o influenţă temporar excitantă asupra minţii ... dar, după încetarea efectului, se văd rezultatele: epuizarea, indispoziţia şi paralizia puterilor morale, mintale şi fizice. Nervii sunt agitaţi şi, dacă nu se face un efort hotărât de a renunţa la obiceiul consumului de cafea, activitatea creierului va fi afectată în mod ireversibil. - Christian Temperance and Bible Hygiene, 34, 1890. (Counsels on Diet and Foods, 421). 2MCP 392.1  Tulburările dispeptice produc adesea o stare de iritare psihică. Un stomac leneş provoacă stări de indispoziţie sufletească. Dacă doriţi să faceţi din trupul vostru un templu viu, în care să locuiască Duhul Sfânt, trebuie să - l ţineţi în stăpânire.... Fiţi cumpătaţi în mâncare, chiar şi atunci când mâncaţi o hrană sănătoasă. Faceţi exerciţiu fizic şi veţi simţi că viaţa voastră este deosebit de valoroasă. - Letter 27, 1872. 2MCP 394.1​​​​​​​  Adevărata cumpătare ne învaţă să renunţăm întru totul la orice este dăunător şi să folosim în mod judicios ceea ce este sănătos. Sunt puţini aceia care înţeleg aşa cum ar trebui cât de mare este influenţa obiceiurilor alimentare asupra sănătăţii, caracterului şi asupra împlinirii chemării lor, atât în lumea aceasta, cât şi în cea veşnică. Apetitul trebuie să fie întotdeauna subordonat însuşirilor morale şi intelectuale. Trupul trebuie să slujească mintea, şi nu mintea să slujească trupul. - Patriarchs and Prophets, 562 (1890). 2MCP 394.4​​​​​​​  Evitarea extremelor - Aceia care înţeleg legile sănătăţii şi sunt guvernaţi de principii vor evita atât extrema necumpătării, cât şi pe aceea a restricţiilor. Ei îşi aleg regimul alimentar nu pentru simpla satisfacere a apetitului, ci pentru sănătatea organismului lor. Ei caută să - şi menţină toate însuşirile în cea mai bună stare, pentru a aduce serviciul cel mai înalt în slujba lui Dumnezeu şi a omului. Apetitul se află sub controlul raţiunii şi al minţii, iar ei sunt răsplătiţi prin sănătatea trupului şi a minţii. Deşi aceste persoane nu îşi impun concepţiile într - un mod ofensator, exemplul lor este o mărturie în favoarea principiilor corecte. Ele exercită o mare influenţă spre bine. - The Ministry of Healing, 319 (1905). 2MCP 395.1  Capitolul 42 - Mintea şi sănătatea Mintea conduce întreaga fiinţă umană - Mintea conduce întreaga fiinţă umană. Toate acţiunile noastre, bune sau rele, îşi au originea în minte.

  Toate organele trupului se supun minţii, iar nervii constituie mesagerii ce transmit ordinele ei către fiecare parte a organismului, coordonând mişcarea acestei maşini vii.... 2MCP 396.1 Pentru sănătatea şi dezvoltarea plenară a întregului organism, este necesară o activitate armonioasă a tuturor părţilor constitutive - creier, oase şi muşchi. - Special Testimonies On Education, 33, c1897. (Fundamentals of Christian Education, 426). 2MCP 396.2​​​​​​​

  Puţini înţeleg puterea pe care mintea o are asupra trupului. Multe dintre bolile care afectează omenirea îşi au originea în minte şi nu pot fi vindecate decât prin redobândirea sănătăţii mintale. Numărul celor care sunt suferinzi din punct de vedere mintal este cu mult mai mare decât ne imaginăm. Tulburările afective produc mulţi dispeptici, deoarece necazurile au o influenţă paralizantă asupra organelor digestive. - Testimonies for the Church 3:184 (1872). 2MCP​​​​​​​

  Energia electrică produsă de creier măreşte rezistenţa faţă de boli - Unii intelectuali depun o activitate mintală excesivă. Adesea, ei îşi folosesc resursele intelectului în mod abuziv. În acelaşi timp, există o altă categorie de oameni a căror preocupare prioritară în viaţă este de natură fizică. Aceştia nu îşi exercită însuşirile intelectuale. Muşchii sunt antrenaţi, dar creierul este privat de putere intelectuală, după cum mintea celor din prima categorie este bine dezvoltată, în timp ce trupul este privat de putere şi vigoare, datorită neglijării exerciţiului fizic.... 2MCP 399.4 Influenţa lor spre bine este mult mai redusă în comparaţie cu ceea ce ar fi putut realiza, dacă şi - ar fi folosit atât creierul, cât şi muşchii în mod echilibrat. Cei care nu îşi folosesc intelectul cedează mult mai repede în faţa bolilor, deoarece energia electrică produsă de creier contribuie la mărirea rezistenţei faţă de boli. - Testimonies for the Church 3:157 (1872). 2MCP 400.1​​​​​​​  Nemulţumirea aduce boală - Ceea ce aduce boala asupra trupului şi asupra minţii, aproape în toate cazurile, sunt simţămintele de insatisfacţie şi de nemulţumire. Aceste persoane nu au nici credinţă în Dumnezeu, nici speranţa ce se ridică până dincolo de văl şi este asemenea unei ancore sigure şi statornice pentru suflet. Toţi cei care au această speranţă se vor curăţi, după cum El Însuşi este curat. Ei sunt eliberaţi de dorinţe tulburătoare, de remuşcări şi de nemulţumiri; ei nu caută fără încetare motive de supărare şi nu se lamentează pentru tot felul de necazuri imaginare. Cu toate acestea, pretutindeni în jur, vedem o mulţime de oameni ce trec prin necazuri şi încercări; fiecare pas le este marcat de teamă; ei par să nu găsească nici o mângâiere, ci îşi alimentează fără încetare teama, inventând primejdii înspăimântătoare. - Testimonies for the Church 1:566 (1867). 2MCP 400.2​​​​​​​  Prejudicierea sănătăţii slăbeşte puterile morale - Tot ce ne prejudiciază sănătatea nu slăbeşte numai puterea fizică, ci tinde să slăbească şi puterile mintale şi morale. - The Ministry of Healing, 128 (1905). 2MCP 406.2 Deoarece mintea şi sufletul se manifestă prin intermediul trupului, atât puterea intelectuală, cât şi cea spirituală sunt în mare măsură dependente de activitatea şi starea fizică. Tot ce contribuie la sănătatea trupului contribuie şi la dezvoltarea unei minţi puternice şi a unui caracter bine echilibrat. - Education, 195 (1903). 2MCP 406.3​​​​​​​  Energia vitală transmisă minţii prin intermediul creierului - Domnul doreşte ca mintea noastră să fie limpede şi inteligentă, capabilă să înţeleagă aspectele profunde ale cuvintelor şi slujirii Sale, să îndeplinească voia Sa, să depindă de harul Său şi să realizeze lucrarea Sa cu o conştiinţă curată şi cu un spirit mulţumitor. Acest fel de bucurie contribuie la buna circulaţie a sângelui. Energia vitală este transmisă minţii prin intermediul creierului. De aceea, creierul nu trebuie să fie niciodată amorţit prin folosirea narcoticelor şi nici excitat prin administrarea stimulentelor. Creierul, oasele şi muşchii trebuie să fie antrenate într - o activitate armonioasă, astfel încât să funcţioneze asemenea unei maşini bine reglate, fiecare componentă acţionând în armonie cu celelalte, fără ca vreuna dintre ele să fie suprasolicitată. - Letter 100, 1898. 2MCP 407.1​​​​​​​  Fiecare descurajare din viaţa ta, când simţi o mare nevoie de har, se datorează faptului că organele digestive sensibile sunt inflamate şi îţi creează o stare de oboseală şi îngrijorare. S-ar putea să te surprindă lucrul acesta, dar a fi în permanenţă iritat şi a-i irita şi pe alţii prin dispoziţia ta de a le găsi greşeli şi prin presimţiri întunecoase constituie o formă de blasfemie. Aceste simptome ale indigestiei sunt greu de suportat, dar stăpâneşte-ţi vorbirea şi nu vei mai păcătui nici împotriva celor care îţi sunt prieteni, nici împotriva duşmanilor. – Lt 11, 1897​​​​​​​  Capitolul 46 RELAŢII INTERUMANE Legea dependenţei reciproce. – Noi suntem, cu toţii, firele împletite în marea ţesătură a umanităţii şi tot ceea ce înfăptuim pentru binele celorlalţi, se va reflecta în binecuvântările ce se vor revărsa asupra noastră înşine. Legea dependenţei reciproce este activă în toate sferele societăţii. – PP 534, 535 (1890)

  Talentele noastre se perfecţionează şi se dezvoltă numai prin îndeplinirea unei slujiri lipsite de egoism. – Lt 115, 1903. (HC 182)​​​​​​​  Chiar şi cel mai bun dintre oameni este tulburat de gânduri şi simţăminte care îi sunt sugerate de Satana; dar, dacă nu se lasă absorbit de ele, dacă le respinge cu oroare, sufletul lui nu este contaminat de vinovăţie şi nimeni nu va fi afectat de influenţa lor. Oh, dacă fiecare ar deveni o mireasmă de viaţă spre viaţă pentru aceia care se află în preajmă! – RH, 27 martie 1888​​​​​​​  Fiecare persoană exercită o influență — Fiecare cuvânt pe care îl rostiți, fiecare faptă pe care o îndepliniți exercită asupra acelora care se află în legătură cu voi o influență fie spre bine, fie spre rău.​​​​​​​

  Fiecare persoană exercită o influență — Fiecare cuvânt pe care îl rostiți, fiecare faptă pe care o îndepliniți exercită asupra acelora care se află în legătură cu voi o influență fie spre bine, fie spre rău.​​​​​​​

  433.3 Responsabilitatea pentru influența pe care o exercităm — Fiecare om este răspunzător înaintea lui Dumnezeu pentru influența pe care o cultivă în suflet și care se răsfrânge atât asupra lui însuși, cât și asupra celorlalți. Dumnezeu îi somează pe tineri să fie conștienți de modul în care își cultivă însușirile minții și ale trupului și să exercite cea mai strictă stăpânire de sine. Capacitățile lor se pot dezvolta numai dacă puterile lor sunt folosite în mod sârguincios și inteligent pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele semenilor. — Letter 145, 1897. 2MCP​​​​​​​  437.3 Poate că cineva nu are un aspect plăcut, poate că este deficitar în multe privințe, dar, dacă are reputația de a fi o persoană cinstită, va fi respectat. O integritate fermă acoperă multe trăsături de caracter discutabile. Acela care este loial adevărului va câștiga încrederea tuturor oamenilor. Nu numai frații de credință vor avea încredere în el, ci și necredincioșii vor fi nevoiți să recunoască faptul că este un om de onoare. — Letter 3, 1878. 2MCP 437.4  Înțelegerea creștină — Aceia care folosesc la maximum ocaziile și privilegiile vieții vor fi oameni cu adevărat talentați și educați, nu doar din punct de vedere intelectual, ci și din punct de vedere al manierelor și comportamentului. Ei vor fi amabili, delicați, miloși și sensibili. Domnul mi-a descoperit că astfel de oameni dorește în poporul Lui. Dumnezeu ne-a dăruit capacități pe care să le folosim, să le dezvoltăm și să le perfecționăm prin educație. Noi trebuie să gândim și să observăm cu atenție modul în care se manifestă relația dintre cauză și efect. Dacă s-ar proceda astfel, ar exista o mai mare atenție și grijă la cuvintele rostite și faptele săvârșite, pentru ca oamenii să poată împlini pe deplin planul urmărit de Dumnezeu prin crearea lor. — Manuscript 59, 1897. 2MCP 435.4​​​​​​​

  438.2 A înțelege natura omenească — Acela care încearcă să schimbe natura umană trebuie mai întâi să o înțeleagă. Omul poate fi apropiat și ajutat numai prin simpatie, încredere și iubire​​​​​​​  442.3 O țintă stimulează mintea — Voi ar trebui să aveți un scop și o țintă în viață. Acolo unde nu există nici un scop, apare înclinația spre indolență; dar unde este urmărit un obiectiv suficient de important, toate puterile minții sunt activate în mod spontan. Pentru a avea succes în viață, gândurile nu trebuie lăsate să rătăcească în preocupări lipsite de importanță sau să se lase absorbite de plăcerea reveriilor, evitând asumarea responsabilităților, ci trebuie să fie orientate cu fermitate asupra unui scop bine definit. Făurirea castelelor de fum degradează mintea. — Testimonies for the Church 2:429 (1870). 2MCP 442.4  Puterea intelectuală depinde de sănătatea fizică — Sănătatea constituie o binecuvântare a cărei valoare nu este apreciată de mulți; cu toate acestea, eficiența noastră intelectuală și puterea fizică depind într-o mare măsură de ea. În trupurile noastre se nasc pasiuni și impulsuri și, dacă dorim să ne folosim talentele cu maximă eficiență, trebuie să ne păstrăm organismele în cea mai bună condiție și să exercităm asupra lor influența celei mai înalte spiritualități. Tot ce diminuează puterea fizică slăbește mintea și o face mai puțin capabilă de a face deosebire între bine și rău. — The Review and Herald, 20 iunie, 1912. (Messages to Young People, 235). 2MCP 441.1​​​​​​​  Creștinii sunt datori înaintea lui Dumnezeu să-și cultive mintea în așa fel, încât toate talentele lor să fie pe deplin dezvoltate. Dacă neglijăm această lucrare, talentele noastre nu-și vor atinge niciodată scopul pentru care ne-au fost dăruite. Noi nu avem nici un drept să neglijăm vreuna dintre aptitudinile pe care ni le-a dat Dumnezeu. 2MCP 442.2​​​​​​​  Suferinţa mintală produsă de nişte limbi nesfinţite (discuţii referitoare la moartea soţiei unui frate aflat în conducere) - Sora ___ a fost atât de copleşită de supărare, încât şi - a pierdut capacitatea de a raţiona. Mă întreb, în ziua judecăţii, cine va fi tras la răspundere pentru spulberarea luminii acestei minţi, care ar fi trebuit să strălucească astăzi? Cine va fi răspunzător, în ziua Domnului, pentru lucrurile care i - au provocat suferinţa şi au adus boala asupra ei? Această soră a suferit luni de zile şi soţul ei a suferit alături de ea. Iar acum, sărmana femeia s - a dus, lăsând în urmă doi copii fără mamă. Toate acestea, datorită lucrării săvârşite de nişte limbi nesfinţite. - Manuscript 54, 1904. 2MCP 399.1
  Suprasolicitarea mintală prejudiciază sănătatea trupului - Fraţii au investit bani pentru dobândirea unor drepturi de producător şi pentru lansarea unor întreprinderi, pe care apoi le - au lăsat în grija altora, care nu erau capabili să înfrunte obstacolele şi să poarte povara administrării afacerilor. Mintea lor suprasolicitată şi plină de temeri a afectat în mod serios sănătatea trupului lor deja suferind, iar ei au cedat descurajării, ajungând la disperare. Aceşti fraţi şi - au pierdut întru totul încrederea în ei înşişi, au considerat că Dumnezeu i - a părăsit şi nu au mai îndrăznit să creadă că El va fi milos faţă de ei. - Testimonies for the Church 1:304, 305 (1862). 2MCP 399.2​​​​​​​  Hrana nesănătoasă amorţeşte conştiinţa - Poporul nostru are multe rămâneri în urmă în privinţa reformei sănătăţii. Satana ştie că, atunci când apetitul este ţinut în stăpânire, nu poate avea o influenţă atât de mare asupra minţii ca atunci când este manifestată îngăduinţa de sine, de aceea, el se străduieşte fără încetare să - i îndemne pe oameni la necumpătare. Sub influenţa unei hrane nesănătoase, conştiinţa îşi pierde sensibilitatea, mintea este întunecată, iar capacitatea de a discerne sugestiile primite este diminuată.... 2MCP 394.2 Oare înţelege poporul nostru păcatul pervertirii apetitului? Vor respinge ei toate tendinţele dăunătoare ale necumpătării, îngăduind ca resursele lor materiale să fie dedicate răspândirii adevărului? - Manuscript 5, 1875. 2MCP 394.3​​​​​​​  Alimentaţia greşită conduce la o gândire greşită - Sănătatea trupului trebuie să fie considerată esenţială pentru creşterea în har şi pentru dobândirea unui temperament echilibrat. Dacă stomacul nu este îngrijit în mod corespunzător, nu se va ajunge la formarea unui caracter demn şi moral. Creierul şi nervii se află în legătură cu stomacul. O alimentaţie greşită va conduce la o gândire şi o acţiune greşite. - Testimonies for the Church 9:160 (1909). 2MCP 392.2​​​​​​​

  Noi trebuie să ne păstrăm puterile creierului. Dacă abuzăm de această putere, nu vom avea nici o rezervă de care să ne folosim în timp de criză. — Letter 150, 1903. 2MCP 506.1

  Concentrarea excesivă a atenției slăbește organele vitale — Puterea de a ne concentra mintea asupra unui subiect este bună până la o anumită limită; dar exercitarea continuă a acestei capacități slăbește organele solicitate; acestea sunt supuse unor eforturi prea mari, iar rezultatul este incapacitatea de a înfăptui binele în cea mai mare măsură posibilă. Povara activității cade în special asupra unor anumite organe, în timp ce celelalte rămân inactive. În felul acesta, mintea nu poate funcționa în condiții sănătoase și, în consecință, viața este scurtată. — Testimonies for the Church 3:34 (1872). 2MCP 507.1


  This post was edited by Elisei Baciu at March 10, 2019 10:18 PM EET