What we believe

1. Biblia

Noi credem că Scripturile, Vechiul Testament şi Noul Testament, sunt inspirate de Dumnezeu,
revelaţia completă a voiei Lui şi planul Lui pentru mântuirea oamenilor.

Versete cheie: [Proverbe 30:5]

2. Dumnezeu

Noi credem într-un singur Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, infinit perfect şi etern
evidenţiat în trei persoane ... Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt.

Versete cheie: [Apocalipsa 4:11]

3. Isus Hristos

Noi credem că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. El a murit pe cruce ca şi jertfă pentru păcatele noastre. Apoi a înviat din morţi, s-a înălţat la cer şi stă la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi ca Mare Preot.

Versete cheie : [Fapte 2:32]

4. Duhul Sfânt

Noi credem că naşterea din nou a omului este opera Duhului Sfânt şi că Duhul Sfânt continuă să lucreze în viaţa credinciosului dându-i acestuia puterea de a face fapte bune (de a aduce roadă) şi de a trăi o viaţă sfântă.

Versete cheie: [Efeseni 1:13]

5. Umanitatea

A fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. A fost creat un suflet viu, fără păcat, cu raţiune, sentiment, voinţă şi responsabilitate morală faţă de Dumnezeu. În urma neascultării de Dumnezeu, omul a căzut sub blestemul morţii spirituale şi fizice şi sub pedeapsa mâniei lui Dumnezeu, nemaifiind capabil să facă ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, fiind rob al păcatului şi pierdut pentru totdeauna. Aşa au devenit toţi oamenii, moştenind păcatul şi ajungând cu toţii păcătoşi. Dar Dumnezeu, prin marea Sa îndurare şi bunătate, a pregătit o cale de salvare prin preaiubitul Său Fiu, Isus Hristos, pe care L-a dat ca să fie El pedepsit pentru păcatele oamenilor pentru ca toţi cei care cred în jertfa Lui mântuitoare să fie iertaţi/mântuiţi şi să aibă viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu.

Versete cheie: [1 Corinteni 2:14]

6. Mântuirea

Noi credem că sângele vărsat pe cruce de Isus Hristos şi învierea Lui oferă singura bază pentru justificarea şi mântuirea tuturor celor care se pocăiesc şi cred. Doar cei care îl primesc în felul acesta pe Hristos sunt născuţi din Duhul Sfânt şi devin astfel copii ai lui Dumnezeu. Cei care sunt născuţi din Duhul şi umblă prin Duhul au privilegiul să fie asiguraţi de mântuirea lor chiar din momentul în care şi-au pus încrederea în Hristos ca Domn şi Mântuitor. Această asigurare nu se bazează pe vreun merit uman, ci este mărturia Duhului Sfânt, care îl asigură că este copilul lui Dumnezeu...

Versete cheie: [Tit 3:5]

7. Lucrurile de pe urmă

Noi credem că Dumnezeu, la timpul hotărât de El şi în modalitatea aleasă de El, va aduce lumea la momentul ei de sfârşit. După promisiunea Lui, Isus Hristos se va întoarce personal şi vizibil pe pământ. Cei morţi vor învia şi Hristos va judeca pe toţi oamenii după faptele lor. Cei care L-au respins pe Hristos vor fi trimişi în iad, locul de pedeapsă veşnică. Cei neprihăniţi vor primi răsplata lor şi vor locui pe veci în cer cu Domnul.

Versete cheie: [Apocalipsa 19:11-21]