Browse Members

  • Age
  •  
  •  
  •  

20,485 members found.

  • nilaC atiN vineri, 24 septembrie Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi scăpa, iar tu Mă vei preamări! Cine aduce mulțumiri, ca jertfă, acela mă preamărește. Psalmul 50.15,23 Cu încredere, a pus ceaunul la foc (2) Spunând aceasta, fata a pus co ș ul jos ș i sa furi ș at din bucătărie. Petru a îngenuncheat în fa ț a co ș ului plin ș i despachetat. IMEDIAT Ș i-a revărsat de Mul Inima plină þ umire îngrijire iL Inaintea Domnului ajutase. În timp scurt, doi oameni ferici ț i ș edeau în camera bolnave ș i beau cafea. În co ș nu se află doar un sfert de kilogram de cafea boabe, ci ș i pâine, zahăr, ouă, carne ș i multe alte alimente. Atunci a trecut pe acolo un prieten bun. El a vazut masa îmbel þ ugată o Saraci Oamenilor ș i un RAMAS Mirat. - Vino !, a strigat Petru ș i împărți spre masa plină. Dumnezeu este dragoste! Eu L-am rugat pentru câteva boabe de cafea ș i El mi-a dat toate acestea. Nu sunt un om fericit în sărăcia mea? Pentru omul secolului al XXI-lea, o astfel de întâmplare pare că este imposibil de repetat în zilele noastre. Însă adevărul este că via ț a oamenilor este un mozaic de experiență ț e ș i de transformări lăuntrice. Unele se întâmplă fără durere, dar altele ne trec prin „cuptorul“ încercărilor. Răspunsul biblic la suferință, la încercări și la nevoi este singură soluție adevărată și eliberatoare. Ea se deosebește de toate gândurile omenești. Când nu încredem în Dumnezeu, pacea Luine va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos. Ce har că până și temerile noastre sunt folosite de Dumnezeu ca mijloc de a ne umple de pacea Sa minunată, atunci când sunt gata să le aducem înaintea Lui cu încrederea că El va lucra pentru binele nostru! Pe omul care se încrede în Dumnezeu, valurile grele ale încercărilor vechi nu îl îneacă, ci îl fac să vadă izbăvirea Domnului. Acel om știe din experiență că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei desăvârșite.
    Fri at 7:57 AM