Browse Members

  • Age
  •  
  •  
  •  

20,320 members found.

  • nilaC atiN luni, 18 ianuarie Dar tu nu trebuia să fi privit ziua fratelui tău, ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te fi bucurat de fiii lui Iuda în ziua nimicirii lor, nici nu trebuia să-ți deschizi larg gura în ziua strâmtorării. Obadia 12 Domnul a rostit aceste cuvinte către Edom, atunci când edomiții se bucurau de nenorocirile care veniseră asupra fiilor lui Iuda. Edomul este poporul lui Esau, fratele lui Iacov. Ei ar fi trebuit să fie întristați din cauza suferințelor pe care Dumnezeu le îngăduise asupra poporului Său. Dumnezeu niciodată nu întristează pe cineva doar dintr-o răzbunare amară, ci întotdeauna dorește să atragă inima înapoi la El Însuși. Acest scop Îl avea și în lucrările Sale față de Israel. Edomul este o imagine a cărnii, care este deopotrivă egoistă și lipsită de milă. Ea îi doboară pe alții pentru a se înălța pe ea însăși; totuși, egoismul îl va distruge întotdeauna pe cel care-l manifestă. Cel care se înalță pe sine va fi coborât jos de tot în cele din urmă. Putem fi siguri că Domnul ține socoteală de orice acțiune și de orice motivație a inimilor noastre. De aceea Domnul îl atenționează pe Edom în versetul 15: „Pentru că ziua Domnului este aproape asupra tuturor națiunilor: cum ai făcut, ți se va face; răsplata ta se va întoarce asupra capului tău“. Toate acestea ne oferă instrucțiuni vitale fiecăruia dintre noi. Proverbe 24.17,18 ne spune: „Nu te bucura când cade vrăjmașul tău și să nu ți se veselească inima când el se împiedică, pentru ca nu cumva Domnul să vadă aceasta și să fie rău în ochii Săi și să-Și întoarcă mânia de la el!“. Iată, de asemenea, ce ne sfătuiește Cuvântul lui Dumnezeu: „Deci, dacă vrăjmașului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; pentru că, făcând aceasta, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui“ (Romani 12.20,21); „Pentru că, unde este gelozie și duh de partidă, acolo este dezordine și orice lucru rău. Dar înțelepciunea de sus este întâi curată, apoi pașnică“ (Iacov 3.16,17).
    5 hours ago
  • Danut Yonatan Un an binecuvântat fara masca!
    December 31, 2020