• Petrică Rad
    Petrică Rad Apocalipsa, 4:11 - „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”
    • July 21, 2016