• Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu 2 Corinteni 1:20 În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea și „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.
  2 Corinteni 1:21 Și Cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos, și care ...  more
  • August 26, 2021
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu 1 Timotei 4:12-16
  Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.
  13) Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învăţătura pe care o dai altora.
  ...  more
  • June 23, 2021
 • Remus Vieru
  Remus Vieru is now friends with Vasile Nașcu.
  • June 20, 2021
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu 1 Ioan 1:7 Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alţii; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat.
  • June 19, 2021
 • oltytza oltita
  oltytza oltita is now friends with Vasile Nașcu.
  • June 19, 2021
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu Osea 12:5-6 (VDCC)  Domnul este Dumnezeul oştirilor; numele Lui este Domnul.
  Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea şi nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău.


  more
  • August 1, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 13:2-22, 24-25 (VDCC) Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri.
  Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în ...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 12:1-15, 22-29 (VDCC) Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
  Să ne uităm ţintă...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 11:1-16 (VDCC) Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
  Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
  Prin credinţă pricepem că lumea a fost fă...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Psalmii 40:5-11 (VDCC) Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare, ca să le povestesc.
  Tu nu doreşti nici jertfă, nici...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 10:5-25, 35-39 (VDCC) De aceea, când intră în lume, El zice: "Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup;
  n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.
  Atunci am zis: "Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Min...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 9:1-28 (VDCC) Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un Locaş pământesc de închinare.
  În adevăr, s-a făcut un Cort. În partea dinainte, numită "Locul Sfânt", era sfeşnicul, masa şi pâinile pentru punerea înaint...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 8:1-2, 6-13 (VDCC) Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
  ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, c...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 6:1-3, 11-20 (VDCC) De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu,
  învăţătura despre botezuri, despre punerea ...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 5:1-14 (VDCC) În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate.
  El poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, fiindcă şi el este c...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 4:11-16 (VDCC) Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare.
  Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că despa...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Comparati Evrei 3 cu Psalmul 95. Unde scrie in: Psalmii 95:6-8 (VDCC) veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!
  Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o ...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Psalmii 95:1-11 (VDCC) Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.
  Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
  Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai p...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 3:1-19 (VDCC) De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
  care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost "credincios în toa...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 2:9-18 (VDCC) Dar pe Acela care a fost făcut "pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii", adică pe Isus, Îl vedem "încununat cu slavă şi cu cinste" din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea p...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Evrei 1:1-14 (VDCC) După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,
  la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veac...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  In acest text despre câte persoane este vorba? Oare nu se face o distinctie clara intre Dumnezeu Tatăl si Fiul Lui Dumnezeu?
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Filipeni 2:1-12 (VDCC) Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare,
  faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu replied to a topic in the forum Intrebari si raspunsuri:
  Coloseni 1:2-22, 25-29 (VDCC) către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.
  Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat p...  more
  • January 11, 2016
 • Vasile Nașcu
  Vasile Nașcu Evrei 3:1-3, 6-8, 12-15 (VDCC) De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
  care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost "c...  more
  • July 16, 2015