Halloween - Invazia păgână

Ezekiel 33:6  Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din trâmbiţă, şi dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiurii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.”
Posted October 29, 2013 - Filed in Education - #Deconspira Halloween-ul 
click to rate

506 views